TÜM ESTETİK AMALİYATLARI VE DETAYLARI

BURUN ESTETİGİ

Tıptaki adı 
Rhinoplasty

Nedir?
Burun estetiği burnun şeklini ve/veya boyutunu değiştiren bir ameliyattır. İhtiyaçlar ve istekler doğrultusunda şu müdahaleler uygulanabilir:
- burun kemiğini düzeltmek
- burun ucunu inceltme ve/veya kaldırma
- burun deliğini ve/veya kanatlarını daraltmak
- burun ile üst dudak arasındaki açıyı düzeltmek

Kimler yaptırabilir?
Burun estetiği ameliyatı, burun kemiği ile ilgili bir ameliyat olduğu için yüz kemiklerinin gelişimini tam olarak tamamlaması beklenmelidir. Bu nedenle en uygun yaş, burun gelişiminin tamamlandığı 16-17 yaşlardan sonrasıdır.

Ameliyat öncesi
Burun, yüz yapısında önemli bir yere sahiptir. Ameliyat sonrası istenmeyen bir görüntü ile karşılaşmamak için yüzün kemik yapısına ve karakteristik özelliklerine uyumlu isteklerde bulunmak gerekir. Basmakalıp şekillerden uzak durulmalı, sadece burun şekli temel alınıp bir prototip belirlenmemeli, burnun yüzün genel yapısıyla uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.  En doğru şekil, doğal, abartısız, yüzle uyumlu olandır.
Bu konuda en büyük yardım ameliyatı gerçekleştirecek olan hekimden alınır. Hekim, yüz açılarını inceleyerek ve gerekli ölçümleri yaparak ameliyat sonrası yeni burnun nasıl olması gerektiği konusunda fotoğraflar ve bilgisayar yardımıyla öneride bulunur. 
Bu aşamada hasta isteklerini de iletmeli, hekimin deneyimine ve bilgisine güvenmeli, işbirliği ve uyum içinde ameliyat sürecine girilmelidir.
Bu arada burnun fonksiyonel rolü de unutulmamalı, nefes almayı güçlendirici ameliyat hataları, sinüs ve kulak enfeksiyonlarına yol açacak durumlar olmaması için konunun uzmanı hekimler tercih edilmelidir.

Ameliyat süreci
- Lokal veya genel anestezi altında 1 ila 2 saat sürer.
- Genellikle ağrılı değildir.
- Ameliyatta yapılan kesiler, özel durumlar hariç, genellikle burun delikleri içinde olduğu için burun dışında iz olmaz.
- Ameliyat burun içine fitil (tampon) konularak ve burun alçıya alınarak bitirilir.
- Tamponlar 1 ve 2. gün alınır.
- Alçı kalıp 5 ila 8 günde çıkarılır.
- Burunda solunum güçlüğü varsa aynı ameliyatta bu bozukluk da giderilir.
- Hastahanede kalış süresi genellikle 24 saati geçmez.

Ameliyat sonrası
- Burunda ve yüzün diğer bölgelerinde özellikle göz altlarında şişlik ve morluklar oluşur. Şiş ve morlukların şiddeti kişinin cilt yapısına göre farklılıklar gösterir.
- Yüzde meydana gelen şiş ve morluklar 10 gün içinde kaybolur.
- Burunda oluşan şişliklerin geçmesi ise 2,5 – 3 ay sürer. Özellikle burun ucunun tam olarak incelip istenen forma girmesi 1 sene alır.
Burun estetiği ameliyatları sık yapılan estetik ameliyatlar arasında olsalar da asla kolay ve önemsiz değildir. Yeni burun oldukça hassas olacağı için ameliyat sonrası biraz sıkıcı ve uzundur. Günden güne daha iyiye gidileceği bilinip, sabırlı olmak gerekir.

İyileşme sürecinde neler yapılmalı?
- Burun darbelerden korunmalı
- Özellikle ilk 3 ay güneşten tamamen kaçınılmalı, sokağa çıkarken bile güneşi bloke edici bir krem kullanılmalı
- Ağır gözlükler takılmamalı 
- Şiş ve morlukların çabuk iyileşmesi için baş yüksekte yatılmalı
- Hekim tarafından önerilen masajlar düzenli olarak uygulanmalı

İşe ara
5-15 gün

Komplikasyonlar
Çok sık karşılaşılmasa da anestezi hataları, kan oturması, enfeksiyon, iz gibi ameliyatla ilgili terslikler ortaya çıkabilir. İzler daha sonra lokal anestezi altında rötuşla düzeltilebilir.  


GÖZ KAPAGI
Tıptaki adı 
Blepheroplasty

Nedir?
Göz kapağında veya kapaklarında genetik ve/veya yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen kötü biçimlenmeler insana yorgun ve gereğinden yaşlı bir ifade verir. Göz kapağı ameliyatları bu defoları gideren, yüz ifadesine canlılık ve gençlik kazandıran bir ameliyattır. İhtiyaç ve istekler doğrultusunda şu müdahaleler uygulanabilir:
- genç yaşta oluşan kalıtımsal göz altı yağ torbalanmaları
- yaşa bağlı olarak oluşan göz altı yağ torbalanmaları
- 35- 40 yaşlarında üst göz kapaklarında beliren deri sarkması
- yaşa bağlı oluşan göz kırışıklıkları ve kaz ayakları
- üst göz kapaklarının sarkmasıyla meydana gelen görüş alanı daralması

Kimler yaptırabilir?
Göz kapağı estetiği için tam bir yaş vermek mümkün değildir; ameliyat gerektiren durumların oluşması için kalıtım, yaş, yaşam tarzı, cilt tipi gibi bir çok faktör rol oynar. 

Ameliyat hakkında
Göz kapağı ameliyatlarında 3 farklı yöntem uygulamak mümkündür:
1.Üst göz kapağı ameliyatında kesi, iz belli olmaması için kapaktaki cilt kıvrımından; alt göz kapaklarında ise kirpiklerin hemen dibinden yapılır. Bu kesilerden torbaları oluşturan yağlar çıkarılır veya sarkmış olan deri fazlaları alınır. Çok ince bir iplikle dikiş atılır.
2. Üst göz kapaklarında kesi gözün doğal kıvrımından yapılır. Alt göz kapakları için ise göz kapağının içinden gerçekleştirilir. Buna, transkonjonktival bleferoplasti denir. Bu teknik yağ dokularını hiç iz bırakmadan almaya izin verir.
3. Özellikle göz çevresindeki kaz ayakları ve kırışıklıklar için kullanılan CO2 (karbondioksit) lazer ile yapılan ameliyatlarda ameliyat sırasındaki kanama en aza iner, dokular daha az yaralanır, ameliyat sonrası ödem ve morarma riski azalır .
Alt göz kapaklarında kaz ayağı ve kırışıklıklar varsa peeling gibi tamamlayıcı müdahalelerde de bulunulabilir.

Ameliyat öncesi
Yağ torbalarının büyüklüğü, deri sarkmalarının durumu  ve  olası asimetrileri önlemek için yüz analizi yapılır. Ameliyat sırasında faydalanmak için fotoğraflar alınır.

Ameliyat süreci
- Hastanın ihtiyacı doğrultusunda sadece üst kapak veya sadece alt kapak ya da her ikisi birden yapılabilir.
- Duruma göre tüm anestezi tipleri kullanılabilir. Ama genellikle lokal anestezi altında uygulanır.
- Ameliyat süresi ortalama  1 saattir.
- Hastanede kalış süresi ameliyatın şekline göre birkaç saatten 24 saate kadar değişebilir.
- Ameliyat sonrası hemen hemen acısızdır.
- Sonuç, çoğunlukla tatmin edici ve memnuniyet vericidir.

Ameliyat sonrası
- İlk 24 ila 36 saat gözleri iyi korumak gerekir.
- Göz kapaklarında  ödem, şişlik ve morluklar oluşur. Bunlar birkaç günde geçer.
- Gözler hassaslaşır, bir süre ışığa karşı duyarlı olur. Aşırı yaşarma ya da kuruluk görülebilir.
- Dikişler 4 ila 7 gün içinde alınır.
- Üst göz kapaklarında kesi gözün doğal kıvrımı içinde olduğu için ameliyat izi oldukça belirsizdir. Ameliyatı izleyen aylar içinde iyice belirsizleşir.
- Önerilen bir pansuman şekli yoktur. Hekimin tarifi doğrultusunda göz kapaklarının üzerine nemli kompresler yapılabilir.
- 8. günden itibaren hafif bir makyaj uygulanabilir.

İyileşme sürecinde neler yapılmalı?
- Gözleri güneşten, rüzgardan korunmak için 1 veya 2 hafta boyunca siyah gözlük kullanılmalı
- Okumaktan ve uzun süre televizyon seyretmekten kaçınılmalı 
- Ameliyatı izleyen 4 hafta boyunca güneş banyosu yapılmamalı, 
2-3 hafta kadar da spor aktivitelerinden uzak durulmalı

İşe ara
1-2 hafta

Komplikasyonlar
Tüm ameliyatlarda olabileceği anestezi hataları, kan oturması, enfeksiyon gibi komplikasyonlar görülebilir.
Sık rastlanmasa da kesi izlerinin büyümesi durumu oluşabilir; uygun ve kapsamlı bakımla bu durum zaman içinde düzeltilir.
En önemli olası komplikasyon alt göz kapaklarından fazla deri çıkarılması sonucu oluşan göz yuvarlağındaki görüntü değişimidir.
 KAS KALDIRMA

Nedir?
Düşük veya çatık kaşları yukarıya kaldırarak yüze aydınlık ve güler yüzlü ifade kazandıran bir ameliyattır.

Kimler yaptırabilir?
Kaşlarının görünümünden memnun olmayan herkese kolaylıkla uygulanabilir.

Ameliyat hakkında
Kaş kaldırma ameliyatlarında başlıca 2 teknik uygulanır:
- Cerrahi Metot
- Thread Lift Metodu

Cerrahi Metot
Kaş ucunun bittiği yerde cilde yarım santimetrelik bir kesi açarak göze yorgun bir hava veren çöküklüğü rahatlatmak amaçlanır. Kesi 1,5 –2 cm genişliğinde olur. Kaşın tıraşlanmış ucunda yapılması nedeniyle yara kapandığında izi kaşların altında kaybolur. Steristrip adı verilen ten renginde steril bir bant sayesinde 1 hafta boyunca kapalı kalacak bölge fazla göze batmaz.
Ameliyat lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Yaklaşık 1 saat sürer. Kullanılan ürün Xylocain adı verilen bir maddedir. Ameliyat sonrası beklenebilecek rahatsızlıklar çok hafiftir: bazı durumlarda morarmalar görülse de 2-3 gün gibi kısa bir zamanda iyileşir. Sonuç çok başarılıdır. Yara izi birkaç gün içinde kaybolur.

Theread Lift Metodu
Her iki kaşın ucuna birer santim arayla 2 küçük kesi yapılarak deri altına iplikler geçirilir ve alın sınırına yapılan üçüncü bir kesi ile bir üçgen oluşturulur. Daha sonra iplikler çekilerek kaşın yeterince kalkması sağlanır. İplikler deri altında kaydırıldıkları için görünmezler. Bu tekniğin yararı hiçbir iz bırakmamasıdır. Sorun çıkarmadıkları sürece deri altındaki ipler hayat boyu orada kalabilir. Bazı ender durumlarda iltihaba neden olup çıkartılsalar da, bu sürede thread lift kas ve cildin arasında gerçekleştirmesi beklenen “lifting” yani kaldırma işlemini gerçekleştirmiş olur. Ameliyat lokal anesteziyle yapılır ve yaklaşık 1 saat sürer.DUDAK KALINLASTIRMA

Nedir?
Dudak kalınlaştırma estetiği, kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokularının veya bazı dolgu maddelerinin dudaklara enjekte edilerek kalınlaştırılması işlemidir.

Kimler yaptırabilir?
Estetik açıdan dudaklarından hoşnut olmayan herkes yaptırabilir. Müdahaleden önce, ağız ve dudak mukozası ile ilgili  bir enfeksiyonun (örneğin uçuk) aktif evresinde olunmaması gerekir.

Dolgu maddeleri ve dayanıklılık süreleri
Dolgu maddeleri yumuşaklık ve katlanabilirlik özelliğine sahip olmalıdır. Kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokularıyla dolgu yapmak en doğal ve risksiz yöntemdir.
Dudaklara yerleştirilen maddelerin bir kaç aydan 1 yıla kadar dayanıklılık süreleri vardır. Bunun nedeni konulan maddenin büyük kısmının vücut tarafından emilmesidir. Bu nedenle kullanılan maddenin ön gördüğü süre sonunda müdahaleyi 2 veya 3 kez daha tekrarlamak gerekir. Bu düzeltmeler sonucunda dudak kalınlığı istenilen ölçüde ve ömür boyu kalıcı hale gelir.
* Kişinin kendi vücundan alınan yağ dokusu
Dayanıklılık süresi: 12 ila 24 ay
* Hyaluronik asit bazlı maddeler: Hylaform, Restylane, Perlane, Juvederm, Hylan
Dayanıklılık süresi: 3 ila 6 ay
* Kollajen bazlı maddeler: (Zyderm, Zyplast)
Dayanıklılık süresi: 6 ila 12 ay
* Dermalive, Dermadeep (Acide hyaluronique + Microbilles)
Dayanıklılık süresi: 12 ila 24 ay
*Artécoll (Kollajen + Microbilles):
Dayanıklılık süresi: 12 ila 24 ay

Ameliyat süreci
- Dolgu maddeleri dudak mukozasının deri ile birleştiği noktaya dudaklara istenilen kalınlığı sağlayacak şekilde enjektör yardımıyla enjekte edilir.
- Dolgu, birkaç dakika içinde lokal anestezi ile yapılır.
- Dolgu için vücuttan yağ dokusu alınacaksa, yağ alma işlemi için anestezi uygulamak gerekir.

Ameliyat sonrası
- Lokal anestezinin etkisi geçince dudaklarda hassasiyet, uyuşukluk ve kuruluk hissedilir. Bu durum birkaç gün sürebilir.
-
Vücuttan yağ dokusu alındıysa, alınan bölgede ödem oluşabilir ama 7-8 gün içinde kaybolur.

İyileşme sürecinde neler yapılmalı?
- 2 hafta kadar güneşten uzak durulmalı
- Dudaklarda kuruluk oluştuysa uygun bir nemlendirici uygulanmalı

İşe ara
Yağ dokularında ödem oluşmadıysa hiç, oluştuysa birkaç gün.

Komplikasyonlar
Kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusu ile müdahale yapıldıysa dudaklarda herhangi bir komplikasyon meydana gelmez; sadece yağ alınan bölgede kısa bir süre ödem oluşabilir. Eğer dolgu diğer maddelerle yapıldıysa, yabancı maddeye karşı vücut reaksiyon gösterebilir. Bu da sık rastlanan bir durum değildir.  


KULAK DUZELTME

Nedir?
Kulakların estetik olarak pozisyonunu ve ebatlarını düzeltmek, ayrık (kepçe) kulakları normal hale getirmek için yapılan bir ameliyattır.

Kimler yaptırabilir?
Her yaşta rahatlıkla uygulanabilir ama çocuklarda en uygun zaman okul öncesi 4-6 yaşları arasıdır. Okul öncesi giderilen şekil bozukluğu çocuğun okulda arkadaşları tarafından alay konusu olup psikolojik sorunlar yaşamasını engelleyecektir.

Ameliyat hakkında
Kesi kulak arkasından yapılır. Bu nedenle iz belli olmaz. Kıkırdaklara açı verilerek ideal şekil kazandırılır. Kulak büyükse küçültülür. Ameliyat kulak kepçesinde yapıldığı için işitme ile ilgili bir risk taşımaz.

Ameliyat süreci
- Çocuklarda genel anestezi altında yapılır. Yetişkinlerde lokal anestezi de uygulanabilir ama müdahale işitme organı yakınında olduğu için çok konforlu bir durum değildir.
- Ameliyat süresi 1 saattir.
- Dikişler 7. gün alınır.
- Hastahanede kalmayı gerektirmez.

Ameliyat sonrası
- Kulaklarda morluk ve ödem oluşabilir ama 1 hafta içinde geçer.
- Kulak çevresine 4 ila 7 gün bandaj uygulanır. Daha sonra yaraların bir antiseptik ile dezenfekte edilerek hava alması sağlanır.

İyileşme sürecinde neler yapılmalı?
- Ameliyatı izleyen 2 ay boyunca kulakların üzerine bir baş bandı takılarak uyumalı
- Hekim onay verene dek gözlük takılmamalı
- En az 2 ay sert sporlardan uzak durulmalı
- Soğuktan ve sıcaktan korunmalı. Saç kurutma makinesinden bir süre uzak durulmalı!

İşe ara
3-7 gün

Komplikasyonlar
Tüm ameliyatlarda olabilecek anestezi hataları, kan oturması, enfeksiyon gibi durumlar görülebilir.
Kan oturması: Kulak arkasında kan birikimi görülebilir. Bazı durumlarda lokal anestezi ile ufak bir müdahale daha gerekebilir.
Enfeksiyon: Ateş ve yara izlerinde kızarıklık ve ağrı ile belirir. Bölgesel ve günlük bakımlar uygulanarak tedavi edilir.
 ALT CENE

Nedir?
Öne doğru çıkık veya geriye itik çenenin protez ekleyerek ya da çene kemiğini törpüleyerek ideal ölçülere getirilmesini sağlayan bir ameliyattır. Burun ameliyatı ile birlikte yapılması sık rastlanır bir durumdur.

Kimler yaptırabilir?
Öncelikle çene kemiğinin gelişimini tam olarak tamamlaması beklenmelidir. Bu nedenle en uygun zaman, 17-18 yaşlardan sonrasıdır. Ayrıca ameliyat olacak kişinin dişleri ile ilgili ortodonti sorunu bulunmamalıdır. Böyle bir sorun varsa öncelikle ortodonti tedavisi uygulanmalıdır.

Ameliyat hakkında
Çene normalden geride ise, ağız içinden veya çene altından yapılan küçük bir kesiden girilerek uygun büyüklükteki protez yerleştirilir. Protez çenenin uç kısmına titanyum vidalar ile sabitlenir. Protezler genellikle silikon veya çeşitli sentetik maddelerden üretilmiştir. Vücuttan yağ alarak çeneye yerleştirmek yöntemi ise, vücudun yağ hücrelerini zaman içinde emme olasılığından dolayı tercih edilmemektedir.
Çene normalden ileride ise, ağız içinden yapılan bir kesiden çene ucu kemiği küçültülür.

Ameliyat süreci
- Lokal veya genel anestezi altında yapılır.
- Ameliyat süresi 1-2 saattir.
- Kesi ağız içinden yapıldıysa dikişler kendi kendine erir.
- Kesi çene altından ise, dikişler 5-7 günde alınır.
- Hastahanede kalmayı gerektirmez.

Ameliyat sonrası
- 1 hafta çiğnerken rahatsızlık hissedilir.
- 3 hafta kadar çene bölgesinde uyuşukluk hissedilebilir.

İyileşme sürecinde neler yapılmalı?
- Çiğneme zorluğundan dolayı bir süre sulu gıdalar tercih edilmeli
- Kesi ağız içinden yapıldıysa hekiminizin önerisi doğrultusunda gargara yapılmalı

İşe ara
3-7 gün

Komplikasyonlar
Tüm ameliyatlarda olabilecek anestezi hataları, kan oturması, enfeksiyon gibi durumlar görülebilir.  YÜZ GERME
Tıptaki adı 
Face Lift

Nedir?
Yüz germe estetiği, yüz derisi dokularındaki sarkma ve çizgilenmeyi, cildi germe ve fazla deriyi alma yoluyla düzelten bir ameliyattır.

Kimler yaptırabilir?
Yüz germe estetiği yaptırmak için belirli bir yaşın üstünde olmak gibi bir durum söz konusu değildir. Genç yaşta da ciltte erken yaşlanma belirtileri görülebilir: cildin çok ince olması, kalıtımsal özellikler, güneşe fazla maruz kalma, stres, alkol ve sigara bağımlılığı gibi iç ve dış etkenler cildin erken yaşlanmasına neden olur. Ama yine de bir genelleme yapmak gerekirse yüz germe ameliyatları en fazla 40-70 yaş grubu arasında görülür.

Ameliyat hakkında
Saç derisi içinden ve kulak etrafından kesi yapılarak, deri yağ ve kastan ayrılır. Daha sonra gerilerek yüz ve boyun derisindeki kırışıklıklar düzeltilir ve fazlası kesilerek alınır. Dikiş atılır. Hafif bir bandaj uygulanır.

Ameliyat süreci
- Lokal veya genel anestezi uygulanarak yapılır.
- 3-4 saat kadar sürer.
- En az 24 saat hastanede kalmak gerekir.
-
7. gün dikişler alınır.
- Kesi izleri saçın içinde ve kulak kıvrımlarımda olduğu için hızla belirsiz hale gelir.

Ameliyat

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !